بوته مولیبدن به جهت دمای ذوب بسیار بالای مولیبدن برای استفاده در کوره مناسب است. مزیت بوته مولیبدن نسبت به بوته سرامیکی تنش پذیری بسیار بالای آن است که امکان تغییر دمای ناگهانی را فراهم می نماید.

ویژگی ها:

  • جنس: مولیبدن 99.5 درصد خلوص
  • محدوده دمایی: تا 2500 درجه سانتی گراد(دمای ذوب 2615)
  • حجم: 110cc
  • ابعاد: ارتفاع: 48mm قطر خارجی: 78mm قطر داخلی: 70mm