عصاره گیری به کمک اولتراسونیک

فراصوت ، ساختار سلول را می شکند و ترکیبات زیست فعال را آزاد می کند – در نتیجه منجر به بازده بالاتر و سرعت استخراج سریعتر می شود.

جوانه زدن سریعتر غلات با اولتراسونیک

جوانه ها یک ماده غذایی معروف، محبوب و سرشار از ویتامین ها، پروتئین ها، مواد معدنی و آنتی اکسیدان ها هستند. روند جوانه زنی کار سخت و زمان بری است. فعال سازی اولتراسونیک بذرها باعث افزایش سرعت جوانه زنی، تسریع روند جوانه زنی، بهبود مشخصات تغذیه ای و رشد نهال های سالم می شود. خیساندن و آماده سازی اولتراسونیک بذرها روش ایده آل برای افزایش ظرفیت جوانه زدن است.

saffron

استخراج زعفران با کمک اولتراسونیک

تابش التراسونیک (مافوق صوت) به دلیل ظرفیت استخراج بسیار مشهور است. استخراج با کمک فراصوت ترکیبات فعال ، طعم دهنده ها و ادویه ها از مواد گیاهی یک کاربرد بسیار موفقیت آمیز است زیرا کاویتاسیون ایجاد شده توسط اولتراسونیک سلول های گیاه را مختل می کند و انتقال جرم را افزایش می دهد تا مواد درون سلولی در دسترس قرار گیرد. بدین ترتیب ، استخراج کارآمدتر و بازده بالاتر حاصل می شود.

تست برش پایداری مایعات هیدرولیکی استاندارد ASTM D2603

استاندارد ASTM D2603 پایداری برشی صوتی مایعات هیدرولیکی را تحت تنش برشی ناشی از التراسونیک (فراصوت) توصیف می کند.

پاستوریزاسیون به روش التراسونیک در فرآورده های غذایی مایع

 پاستوریزاسیون به روش اولتراسونیک یک فرآیند عقیم سازی غیر حرارتی برای غیرفعال کردن میکروب هایی مانند E.coli ، Pseudomonas fluorescens ، لیستریا مونوسیتوژنز ، استافیلوکوکوس اورئوس ، باسیلوس کوآگولانس ، آنوکسی باسیلوس فلاوریتموس، برای جلوگیری از فساد میکروبی و پایداری طولانی مدت مواد غذایی است.