التراسونیک بطری و قوطی برای تشخیص نشتی

التراسونیک شرکت فناوری ایرانیان پژوهش نصیر (فاپن) در دستگاه های بطری سازی و پر کردن برای آزمایش نشتی بطری ها و قوطی های آنلاین استفاده می شود.

تولید هیدروژن با بازده بیشتر به کمک التراسونیک

لکترولیز با کمک اولتراسونیک، تولید هیدروژن را به صرفه و اقتصادی می کند. واکنشهای الکتروشیمیایی ترویج شده توسط التراسونیک مانند الکترولیز و لخته سازی الکتریکی[1] سرعت ، نرخ و بازده واکنش را بهبود می بخشد.

کاهش ویسکوزیته پروتئین های معلق با اولتراسونیک قبل از خشک کردن پاششی (spray drying)

از التراسونیک  هموژنایزر برای اصلاح دینامیک دوغابهایی مانند کنسانتره های پروتئین،  WPC  یا دوغاب های پلیمری استفاده می کند.

گاززدایی

گاز زدایی با التراسونیک و از بین بردن کف در مایعات

گاز زدایی و کف زدایی مایعات با استفاده از فراصوت (التراسونیک) یک فرایند بسیار مؤثر است. فراصوت (التراسونیک)  حباب های گاز معلق ریز را از مایع خارج می کند و سطح گاز محلول را کمتر از سطح تعادل طبیعی کاهش می دهد.

صفحه 2 از 2