اخبار

اخبار سایت

التراسونیک هموژنایزر صنعتی 4000UPS

برای انجام فرآیند های شیمیایی در ابعاد صنعتی با تکنولوژی روز دنیا وجود دستگاه التراسونیک هموژنایزر صنعتی بسیار مفید است. فرآیندهای شیمیایی با این دستگاه می توانند سریع تر، با مصرف انرژی کمتر، به کارگیری نیروی متخصص کمتر و با خروجی با کیفیت بالاتر تولید گردند. از جمله فرآیندهایی که تاثیر بسیار مثبت التراسونیک هموژنایزر در آنها دیده شده است می توان به سولفورزدایی از گازوییل، تولید بیودیزل و تولید رنگ اشاره کرد.

نمایشگاه ساخت ایران

شرکت فناوری ایرانیان پژوهش نصیر افتخار دارد امسال نیز در نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران فعالیت نماید.