محصولات

تسلامتر(گوس متر)

این دستگاه، دستگاهی برای اندازه گیری شدت میدان مغناطیسی است. اندازه گیری میدان مغناطیسی به کمک سنسور اثر هال موجود در نوک پروب انجام می شود.

پرس قرص ساز دستی

پرس قرص ساز دستی ابزاری برای تولید قرص در تیراژ پایین و برای نمونه سازی است. یکی از کاربردهای عمده این دستگاه ساخت قرص برای آنالیز توسط دستگاه FTIR است

بوته تیتانیومی

بوته تیتانیومی به جهت دمای ذوب بالا تیتانیوم برای استفاده در کوره مناسب است. مزیت بوته تیتانومی نسبت به بوته سرامیکی تنش پذیری بسیار بالای آن است که امکان تغییر دمای ناگهانی را فراهم می نماید.

بوته مولیبدن

بوته مولیبدن به جهت دمای ذوب بسیار بالای مولیبدن برای استفاده در کوره مناسب است. مزیت بوته مولیبدن نسبت به بوته سرامیکی تنش پذیری بسیار بالای آن است که امکان تغییر دمای ناگهانی را فراهم می نماید.

صفحه 2 از 2