موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

فهرست محصولات خریداری شده توسط موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

 

ردیفدستگاهمدلتعداد
1پرس دستی قرصFAPAN 10PR1 عدد
 شایان ذکر است که محصولات ارائه شده در دوره های مختلف عرضه شده است و برخی از این محصولات در حال حاضر عرضه نمی گردد.

شرکت نوش آذر

شرکت نوش آذر

 

http://www.nooshazar.ir/

کانون هموفیلی ایران

فهرست محصولات خریداری شده توسط کانون هموفیلی ایران

 

ردیفدستگاهمدلتعداد
1التراسونیک هموژنایزرFAPAN 300R1 عدد
 شایان ذکر است که محصولات ارائه شده در دوره های مختلف عرضه شده است و برخی از این محصولات در حال حاضر عرضه نمی گردد.

مرکز پژوهش های علمی و صنعتی ایران

فهرست محصولات خریداری شده توسط پژوهشگاه علمی و صنعتی ایران

 

ردیفدستگاهمدلتعداد
1همزن یون مغناطیسFAPAN 0.5MW1 عدد
 شایان ذکر است که محصولات ارائه شده در دوره های مختلف عرضه شده است و برخی از این محصولات در حال حاضر عرضه نمی گردد.

شرکت پارس ایزوتوپ

فهرست محصولات خریداری شده توسط دانشگاه ولی عصر رفسنجان

 

ردیفدستگاهمدلتعداد
1گلاوباکس بزرگ1 عدد
 شایان ذکر است که محصولات ارائه شده در دوره های مختلف عرضه شده است و برخی از این محصولات در حال حاضر عرضه نمی گردد.

شرکت پتروشیمی رجال

شرکت پتروشیمی رجال

شرکت تشک رویا

فهرست محصولات خریداری شده توسط شرکت تشک رویا
ردیفدستگاهمدلتعداد
1هموژن و دیسپرس کردن نانومواد
2تعمیر برد چرخ خیاطی التراسونیک ایتالیایی
 شایان ذکر است که محصولات ارائه شده در دوره های مختلف عرضه شده است و برخی از این محصولات در حال حاضر عرضه نمی گردد.

دانشگاه نیشابور

فهرست محصولات خریداری شده توسط دانشگاه نیشابور

 

ردیفدستگاهمدلتعداد
1التراسونیک هموژنایزرFAPAN 400R1 عدد
2وکیوم اسپینر(لایه نشانی دورانی)FAPAN 01SC1 عدد
3پرس دستی قرصFAPAN 05PR1 عدد
4مدل سازی ماکروسکوپی تشدید مغناطیسیFAPAN ESR011 عدد
 شایان ذکر است که محصولات ارائه شده در دوره های مختلف عرضه شده است و برخی از این محصولات در حال حاضر عرضه نمی گردد.

دانشگاه ولی عصر رفسنجان

فهرست محصولات خریداری شده توسط دانشگاه ولی عصر رفسنجان

 

ردیفدستگاهمدلتعداد
1پرس دستی قرص سازFAPAN 05PR1 عدد
 شایان ذکر است که محصولات ارائه شده در دوره های مختلف عرضه شده است و برخی از این محصولات در حال حاضر عرضه نمی گردد.

دانشگاه هرمزگان

فهرست محصولات خریداری شده توسط دانشگاه هرمزگان 

ردیفدستگاهمدلتعداد
1لوازم شیشه ای11 عدد
 شایان ذکر است که محصولات ارائه شده در دوره های مختلف عرضه شده است و برخی از این محصولات در حال حاضر عرضه نمی گردد.